Sitoudumme edistämään seudun yhteistä tavoitetta olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä – MAB Powertec liittyi ilmastokumppaniksi

Ympäristöasiantuntijuutemme jakaminen on tärkein asia mitä MAB Powertec voi tehdä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Projektiemme ydin on auttaa asiakkaitamme kehittämään toimintaansa vastuullisemmaksi energia- ja ympäristöpuolella. Siksi olemme lähteneet Tampereen Seudun Ilmastokumppaniksi, minkä myötä sitoudumme edistämään seudun yhteistä tavoitetta olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä, sekä toimintamme jatkuvaan kehittämiseen vastuullisemmaksi kestävän kehityksen periaatteiden mukaan.

Tampereen seudun ilmastokumppanuusmallin tavoitteena on saada alueen yritykset ja yhteisöt mukaan tavoittelemaan hiilineutraalia Tamperetta yhteistyössä Tampereen Kaupungin ja Business Tampereen Kestävä Tampere 2030 -ohjelman kanssa. Ilmastokumppanit selvittävät oman toimintansa keskeiset päästöt ja suunnittelevat vaikuttavimmat toimenpiteet päästöjen vähentämiseksi, ” (ilmastokumppanuus.fi)

MAB Powertecin seuraavien vuosien tärkeimpiä ilmastotekoja ovat mm.: teollisuuden hukkalämmön hyödyntämiskohteiden löytäminen Pirkanmaalla ja lähialueilla, konsultointi teollisuuden hiilidioksidin talteenottomenetelmien valinnassa, sekä tehokas ja avoin viestintä ympäristöteoista.

Lue lisää seudun yritysten ja yhteisöjen ilmastoteoista.