Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste, sekä asetuksen (EU) 2016/679 mukainen käytäntö.

1. Rekisterinpitäjä
Nimi: MAB Powertec Oy
Postiosoite: Finlaysoninkatu 7, 33210 Tampere
Käyntiosoite: Finlaysoninkatu 7 4krs, 33210 Tampere
Y-tunnus: 2682699-4

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö, tietosuojavastaava
Marko Borg
Finlaysoninkatu 7
33210 Tampere
marko.borg@mabpowertec.fi

3. Rekisterin nimi
MAB Powertec asiakaskortit (webcrm)

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietoja käsitellään MAB Powertecin sähköisen uutiskirjeen lähettämiseen, asiakas- ja markkinointiviestintään sekä tilastollisiin tarkoituksiin.
Uutiskirjeen tilaamisen voi perua koska tahansa jokaisen uutiskirjeen lopusta löytyvästä linkistä.

5. Rekisterin sisältämät tiedot
Etunimi
Sukunimi
Sähköposti
Työpaikka ja työpaikan osoite

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet
Tietolähteinä ovat uutiskirjeen tilauslomake www-sivuilla tai asiakasrekisteri, joihin tiedot on saatu rekisteröidyiltä henkilöiltä tai asiakaskontaktien myötä.

7. Tietojen luovutus tai siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
MAB Powertec Oy ei luovuta tietoja ulkopuolisille paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteri on tallennettu ja sitä ylläpidetään suojatussa tietojärjestelmässä. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää käyttäjätunnusta ja salasanaa. Käyttöoikeus
myönnetään rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle, jonka asemaan ja tehtäviin mainittu käyttöoikeus liittyy.

9. Tarkastusoikeus, oikeus tietojen korjaamiseen ja muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa henkilörekisteriin tallennetut tietonsa. Tarkastuspyyntö tehdään kirjallisesti sähköpostiosoitteeseen
info@mabpowertec.fi. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjausta. Korjauspyyntö tehdään kirjallisesti
sähköpostiosoitteeseen info@mabpowertec.fi. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tiedotus-, markkinointi- ja muut mahdolliset viestit, joita lähetetään
asiakassuhteen ylläpitoa varten. Kieltäminen tapahtuu kirjallisena sähköpostiosoitteeseen info@mabpowertec.fi.