Projektiosaamista Haapajärven Lämmölle

Projektiosaamista Haapajärven Lämmön investointeihin.

MAB Powertec tekee hankesuunnittelua mahdollisen uuden laitoksen investointia varten.

Asiakaskohderyhmänämme suunnittelupalveluillemme ovat muun muassa energiantuotantolaitokset, jotka tarvitsevat toimintansa tehostamiseksi jo olemassa olevien laitteistojen muutos- ja parannustöitä tai ovat suunnittelemassa uuden laitoksen rakentamista. Toimimme myös laitostoimittajien projekti- ja suunnittelupäällikköinä varmistaen projektien laadukkaan ja oikea-aikaisen toteutuksen.