Voimalaitospalvelut

Osaamisemme on karttunut useissa eri kokoluokan kansainvälisissä uusiutuvan energian sekä jätteiden hyödyntämisen voimalaitostoimituksissa. Toimimme asiakkaan projekti- ja suunnittelupalvelujen tuottajana vastaten projektin läpiviennistä, aikatauluttamisesta ja tarvittavien suunnittelupalveluiden osaajana.

Projektit toteutamme joustavasti asiakkaan tarpeet huomioiden. Hankkeet voimme toteuttaa EPCM (suunnittelu, hankinta ja rakentamisen johtaminen) palveluna, jolloin projektinjohtopalveluiden lisäksi vastuullamme on hankkeen tarvittavat suunnittelupalvelut, sekä rakennuttamisen johtaminen työmaapalveluihin asti.  Hankkeissa voimme toimia omistajan edunvalvojana (Owner’s Engineer, OE) tai urakoitsijan alaisuudessa asiantuntijana (Contractor’s Engineer) ja osaamisemme ulottuu myös julkisiin hankintoihin.

 

Tutustu esimerkkiprojektiimme: