Elinkaaripalvelut

 

Elinkaariajattelumme perusperiaatteena on ottaa huomioon ympäristön ja lainsäädännön asettamat vaatimukset, energiatehokkuus, sekä laitosten kustannustehokkaan käytön ja kehittämisen toteutuminen. Haluamme auttaa asiakkaitamme uusien teknologioiden ja energiakonseptien ymmärtämisessä sekä hyödyntämisessä.

Life Cycle View -työkalu

Toimimme laitosten projekti- ja suunnittelutehtävissä investointia suunniteltaessa, hanketta toteuttaessa, sekä hankkeen elinkaaren aikana tarvittavissa muutostöissä.

Elinkaaripalveluidemme tueksi olemme kehittäneet Life Cycle View -elinkaarityökalun auttaaksemme laitoksen johtohenkilöitä.
Elinkaarityökalu on kehitetty lämpö- ja voimalaitosyhtiöiden käyttöön ja se toimii tuloksellisen päätöksenteon tukena antaen ajankohtaista tietoa laitosten nykytilanteesta ja tulevaisuuden kehitysnäkymistä.

Lue lisää työkalusta ja tilaa se laitoksesi käyttöön!

Hukkaenergian hyödyntäminen

Tarjoamme hukkaenergiaselvityksiä teollisessa ympäristössä. Tavoitteemme on löytää hukkaenergian lähteitä, joita hyödyntämällä asiakas voi säästää primäärienergiaa.

Kartoitamme hukkaenergian lähteitä asiakkaan laitoksessa tai prosessissa ja niiden hyödyntämispotentiaalin. Hukkaenergia voidaan lähtökohtaisesti käyttää joko suoraan tai tarvittaessa nostamalla lämpötilaa. Tapauskohtaisesti kartoitamme soveltuvat teknologiat ja teemme kustannusarvion ja kannattavuuslaskelmat. Investointipäätöksen jälkeen autamme asiakasta toteuttamaan projektinsa MAB projektipalvelujen avulla.

 

Hiilidioksidin talteenotto

Kehitämme toimintaamme teollisuuden hiilidioksidin talteenottomenetelmien optimoinnissa.
Toimimme Lounavoima Oy:n kanssa projektissa, jonka tarkoituksena on etsiä Lounavoiman ekovoimalaitokselle sopiva hiilidioksidin talteenottotekniikka. Tavoitteena on erottaa voimalaitoksen savukaasuista hiilidioksidi, joka on tarkoitus edelleen jalostaa metaaniksi.

Energiakatselmointi

Tavoitteenamme on löytää ympäristöystävällisiä ratkaisuja asiakkaille ja optimoida laitosten toiminta koko niiden elinkaaren ajan. Energiakatselmoinnin kautta voimme selvittää yrityksenne tai laitoksenne energiansäästöpotentiaalin.