Elinkaaripalvelut

Toimimme laitosten projekti- ja suunnittelutehtävissä investointia suunniteltaessa, hanketta toteuttaessa, sekä hankkeen elinkaaren aikana tarvittavissa muutostöissä.

Elinkaariajattelumme perusperiaatteena on ottaa huomioon ympäristön ja lainsäädännön asettamat vaatimukset, energiatehokkuus (energiakatselmukset), sekä laitosten kustannustehokkaan käytön ja kehittämisen toteutuminen. Kehitämme jatkuvasti elinkaaripalveluitamme lämpö- ja voimalaitostoimijoille.

 

Lue lisää MAB Powertecin ”Elinkaarityökalu” -hankkeesta: