Elinkaaripalvelut

Toimimme laitosten projekti- ja suunnittelutehtävissä investointia suunniteltaessa, hanketta toteuttaessa, sekä hankkeen elinkaaren aikana tarvittavissa muutostöissä.

Elinkaariajattelumme perusperiaatteena on ottaa huomioon ympäristön ja lainsäädännön asettamat vaatimukset, energiatehokkuus (energiakatselmukset), sekä laitosten kustannustehokkaan käytön ja kehittämisen toteutuminen. Kehitämme jatkuvasti elinkaaripalveluitamme lämpö- ja voimalaitostoimijoille.


Olemme kehittäneet uuden Life Cycle View -elinkaarityökalun lämpö- ja voimalaitosyhtiöiden käyttöön.
Työkalu toimii tuloksellisen päätöksenteon tukena antaen ajankohtaista tietoa laitosten nykytilanteesta ja tulevaisuuden kehitysnäkymistä.