Asiantuntijapalvelut

Tarjoamme useita asiantuntijapalveluita asiakkaidemme tarpeisiin. Työskentelemme haastavissa kansainvälisissä projekteissa omistajan edunvalvojana (Owner’s Engineer, OE) ja urakoitsijan alaisuudessa toimivana asiantuntijana (Contractor’s Engineer).

MAB Powertec toimii myös asiantuntijana julkisissa hankinnoissa projekti- ja suunnittelupalveluiden (owner’s engineer) toimittajana. Julkiseen hankintaprosessiin kuuluvat esimerkiksi hankintojen esisuunnittelu, julkisen hankinnan asiakirjojen valmistelu, hankintailmoituksen laatiminen, neuvotteluprosessit, vertailu sekä sopimusasiakirjat ja -neuvottelut.

Meillä on myös useiden vuosien kokemus lämpö- ja voimalaitossuunnittelusta, jossa hyödynnämme viimeisimpiä mallinnustyökaluja.

Lisäksi erityisosaamiseemme kuuluu uusien laitoshankkeiden sekä olemassa olevien laitosten arviointi koskien esimerkiksi riskien- ja laadunhallintaa, vaaran arviointeja, kemikaaliselvityksiä, turvallisuusasiakirjoja ja ATEX-tilaluokituksia.

Tutustu MAB Powertecin Laatupalvelut -esitteeseen, jossa kerromme tarkemmin osaamisestamme laadunhallinnassa, -varmistuksessa sekä -tarkastuksessa.

 

Tutustu laadunhallintaosaamiseemme sekä esimerkkiprojekteihimme: