Asiantuntijapalvelut

Tarjoamme useita asiantuntijapalveluita asiakkaidemme tarpeisiin. Työskentelemme haastavissa kansainvälisissä projekteissa omistajan edunvalvojana (Owner’s Engineer, OE) ja urakoitsijan alaisuudessa toimivana asiantuntijana (Contractor’s Engineer).

Meillä on myös useiden vuosien kokemus lämpö- ja voimalaitossuunnittelusta, jossa hyödynnämme viimeisimpiä mallinnustyökaluja.

Lisäksi erityisosaamiseemme kuuluu uusien laitoshankkeiden sekä olemassa olevien laitosten arviointi koskien esimerkiksi riskien- ja laadunhallintaa, vaaran arviointeja, kemikaaliselvityksiä, turvallisuusasiakirjoja ja ATEX-tilaluokituksia.

 

Tutustu esimerkkiprojektiimme: