Onnistunut painekoe Lounavoiman ekovoimalaitoksella on askel kohti puhtaampaa energiaa

Kuvassa: Lounavoima Oy:n projektipäällikkö Janne Huovinen

Lounavoima Oy:n rakenteilla olevalla ekovoimalaitoksella Salossa suoritettiin onnistuneesti kattilan vesipainekoe. Ekovoimalaitoshanke etenee aikataulussa ja onnistunut painekoe oli jälleen askel kohti laitoksen valmistumista vuonna 2021. MAB Powertec toimittaa asiakkaan projekti- ja suunnittelupalvelut ekovoimalaitoksen rakentamisen projektivaiheessa, ja MAB Powertecin projektipäällikkönä toimiva Marko Borg oli seuraamassa painekoetta Salossa: ”Kattilalaitteiden toimittaja Steinmüller Babcock Environment GmbH oli järjestänyt painekokeiden onnistuneen suorittamisen jälkeen ikimuistoiset juhlallisuudet. Koko juhlaväki sai tilaisuudessa myös maistaa suoraan päähöyryputkesta ”erityistä” kattilavettä, Steinmüller Kesselwasseria.” Onnistunut kattilan asennus oli vaativan työn takana, ja juhlapuheissa huomioitiin etenkin isoimman työn tehneet asentajat.

Hanke vahvistaa MAB Powertecin osaamista sekä voimalaitos- että ympäristöprojektien asiantuntijana. Ympäristöarvojamme noudattaen haluamme olla mukana projekteissa, joissa hyödynnetään erilaisia kiertotalousmalleja. Vuonna 2016 orgaanisen jätteen sijoittaminen kaatopaikalle kiellettiin, joten kaatopaikkojen täyttämisen sijaan kierrätyskelvottomia jätteitä hyödynnetään energiaksi voimalaitoksilla. Tämän prosessin päästöt ovat huomattavasti kaatopaikkaa pienemmät. Tällä hetkellä Turun ja Salon alueen polttokelpoista jätettä kuljetetaan jätevoimaloihin mm. Kotkaan, Riihimäelle ja jopa Tukholmaan sekä Tallinnaan. Lounavoiman ekovoimalaitoksen käyttöönoton myötä jätteet voidaan hyödyntää polttamalla ne lähialueella ja tuottaa niistä kaukolämpöä ja sähköä. Tulevaisuudessa jopa 90% Salon kaukolämmöstä tuotetaan Lounavoiman ekovoimalaitoksella. Jätepolttoaineella korvataan Salossa fossiilisia polttoaineita ja turvetta, mikä vähentää kaukolämmöntuotannon kasvihuonekaasupäästöt jopa puoleen aiemmasta.

 

Seuraa ekovoimalaitoksen rakentamista lähes reaaliajassa työmaakamerasta.