Miten voimme hyödyntää hukkalämpöä? MAB Powertecin kehityshankkeessa etsimme tähän vastauksia

Hukkalämpö on tällä hetkellä yksi energia-alan puhuttavimpia teemoja. Hukkalämmöllä tarkoitetaan prosessin sivuvirran lämpöä, joka on jäänyt hyödyntämättä. Tätä hukkaan menevää lämpöä voidaan käyttää muun muassa sekundäärilämpönä tehtaan prosesseissa tai kaukolämpönä. Hukkalämmön hyödyntäminen auttaa yrityksiä tehostamaan energiatehokkuuttaan ja säästämään samalla rahaa. 

MAB Powertecin Hukkalämpö-kehityshankkeen tavoitteena on luoda menetelmä, jolla teollisuuden hukkalämmön lähteitä ja niiden hyödyntämiskeinoja voidaan tunnistaa. Projekti-insinöörimme Niko Salonen on aloittanut kehityshankkeeseen liittyvän diplomityön, jonka tavoitteena on auttaa löytämään asiakkaiden tuotantoprosesseista energian sivuvirtoja, joita voitaisiin hyödyntää lämpöenergiana. Diplomityö tulee valmistumaan syksyllä 2020. 

MAB Powertecin tavoitteena on löytää ympäristöystävällisiä ratkaisuja asiakkaille ja optimoida laitosten toiminta koko niiden elinkaaren ajan. Kehityshankkeen myötä vahvistamme osaamistamme energiansäästöprojekteissa. Ota yhteyttä koulutettuun energiakatselmoijaamme Niko Raamiin, niin voimme selvittää yrityksenne tai laitoksenne energiansäästöpotentiaali.