MAB Powertecin syksyinen kehityspäivä

Tiimin kasvaessa ja työmäärän lisääntyessä on hyvä myös varata aikaa yhteisten arvojen pohtimiseen.

Syyskuun alussa MAB Powertecin työntekijät viettivät yhteistä kehityspäivää Lempäälässä, ja ohjelmaan kuului mm. ryhmätyöskentelyä, koulutusta sekä ulkoilua (unohtamatta lampaiden ruokintaa). Ryhmätyöskentelyn aikana työntekijät keskustelivat niin omista kuin yhteisistä arvoista, sekä pohtivat yhdessä yrityksen visiota ja missiota.

MAB Powertecin tiimi on kasvanut vuoden aikana huimaa vauhtia, ja meille on ensisijaisen tärkeää ottaa kaikki työntekijät huomioon ja pohtia yrityksen arvoja sekä tarkoitusta yhdessä. Kehityspäivän jälkeen saimme taas uutta energiaa ja loistavia ideoita syksyn työntekoon!