Lounavoiman ekovoimalaitoksen peruskivi muurattiin juhlallisissa tunnelmissa

Salon Korvenmäkeen rakentuvan ekovoimalaitoksen peruskivi muurattiin maanantaina 6.5.2019.
Vuonna 2021 valmistuvassa ekovoimalaitoksessa tuotetaan kierrätyskelvottomasta polttokelpoisesta jätteestä sähköä ja noin 90 prosenttia Salon alueen kaukolämmöntarpeesta.

Kuva: Lounavoima
Kuvassa muun muassa: Marko Borg, Ilkka Herlin, talousvaikuttaja Björn Wahlroos, ja Salon kaupunginjohtaja Lauri Inna.

Juhlatilaisuudessa oli mukana useita tahoja, kuten alueen kuntien edustajia, poliitikkoja, kansanedustajia sekä eri yritysten edustajia. Pääpuhujana kuultiin talousvaikuttajaa Björn Wahlroosia ja puheenvuoron pitivät myös Ympäristöministeriön ylijohtaja Leena Ylä-Mononen, Salon kaupunginjohtaja Lauri Inna sekä Lounavoiman toimitusjohtaja Petri Onikki ja hallituksen puheenjohtaja Jukka Heikkilä. Peruskiven sisään muurattiin aikakapselissa pala nykypäivää: mm. peruskirja, päivänlehti ja havainnekuva tulevasta voimalasta. Myös kaikki vieraat, mukaan lukien MAB Powertecin johtaja Marko Borg, saivat osallistua muuraukseen lapioimalla peruskiveen betonia.

MAB Powertecin vastuulla on asiakkaan projekti- ja suunnittelupalvelu ekovoimalaitoksen rakentamisen projektivaiheessa. Toimeksianto kattaa laajan skaalan asiantuntijapalveluita, muun muassa projektin hallinnointia, hankintatoimia, laitoksen päälaitetoimittajien suunnitelmien katselmoinnin, toimitussopimusten valvonnan, sekä muita palveluita laitoksen rakentamisen yhteydessä. Lounavoiman ekovoimalaitoshanke vahvistaa edelleen MAB Powertecin merkittävää osaamista voimalaitosprojekteissa, sekä toimimista uudenaikaisten ja vähäpäästöisten laitosten asiantuntijana.

Salon Kaukolämpö Oy käyttää laitoksessa tuotetun energian kaukolämmön tuotantoon. Ekovoimalaitoksen ympäristöluvan mukainen mitoitus on 120 000 t/a, joka vastaa n. 44 MW tehoa. Laitos tuottaa salolaisille kaukolämpöä 180 – 190 GWh/a ja sähköä valtakunnan verkkoon noin 62 GWh/a. Laitos hyödyntää uudenaikaista arinatekniikkaa, joka täyttää tulevaisuuden tiukat päästövaatimukset. Jäte palaa modernissa kattilassa tehokkaasti ja hyvällä hyötysuhteella. Lue lisää Lounavoiman voimalaitosprojektista.

 

Linkkejä tilaisuudesta:

Lounavoiman mediatiedote

Turun Sanomat

Salon Seudun Sanomat 

 

 

 

 

 

Kuva: Lounavoima