Laitosten vaarojen arvioinnit ja ATEX -luokitukset

Projekteja painelaitelain vaarojen arvioinneissa ja ATEX tilaluokituksissa.

MAB Powertecin asiantuntijat määrittelemässä ja päivittämässä laitosten:

 • Vaarojen arviointi
  • Painelaitelainsäädännön mukainen kattilalaitoksen vaaranarviointi
  • Työn vaaranarviointi
  • Ympäristöriskien arviointi
  • Riskien määritykset
 • ATEX tilaluokitukset, tilaluokituskuvat ja räjähdyssuojausasiakirja
 • Kemikaaliselvitys
 • Pelastussuunnittelma
 • Myös olemassa olevien laitosten päivitykset ja täydentämiset, esimerkiksi polttoainemuutoksen jälkeen
 • Lisätietoa: Meri Bergholm, meri.bergholm@mabpowertec.fi040-4838284