Laadunvarmistus jakeluasemien ympäristörakentamisessa

MAB Powertec kasvattaa osaamista nestemäisten polttoaineiden käsittelyn ja varastoinnin asiantuntijana. Projektipäällikkömme Niko Raami ja Markus Merta osallistuivat marraskuun lopussa koulutukseen, jossa käsiteltiin ympäristörakentamisen laadunvarmistusta jakeluasemilla.

Jakeluasemien rakentamiseen ja toimintaan kohdistuu valtavasti erilaisia asetuksia ja vaatimuksia – esimerkiksi ympäristönsuojeluun ja laadunvarmistukseen liittyen. Muita tärkeitä vaatimuksia ovat erityisesti palo- ja räjähdys-, sähkö- sekä käyttöturvallisuus.  Ala on erityisen muutosaltis, sillä ”jakeluasemien urakoinnille, huollolle ja kunnossapidolle asetetut haasteet kasvavat jatkuvasti järjestelmien teknistymisen ja monimutkaistumisen myötä,” (Öljy-ja biopolttoaineala ry).

Koulutuksessa perehdyttiin jakeluasemiin liittyvään lainsäädäntöön ja standardeihin, jotka edesauttavat kaikkia jakeluaseman rakentamisessa mukana olevia osapuolia olemaan tietoisia voimassa olevista vaatimuksista ympäristörakentamisessa. Lainsäädäntö velvoittaa mm. rakentamisen aikaiseen laadunvarmennukseen liittyen esimerkiksi maaperän tiivistämiseen, saumausrakenteisiin ja säiliöiden asennuksiin, sekä kirjanpitoon ympäristön kannalta tärkeistä asioista.  Laadunvarmistusselvityksellä varmistutaan siitä, että asema ja siihen liittyvät työvaiheet ovat vaatimustenmukaisia. Jatkuvalla mittaamisella ja tarkkailulla varmistetaan, että asema toimii suunnitelmien mukaan sekä ennaltaehkäistään mahdollisten vahinkojen syntymistä. “Koulutuksessa oli paljon meidän toimintamme kannalta hyödyllistä asiaa. Koulutuksessa opittua voi käyttää ja soveltaa jakeluasemakohteiden lisäksi laajalti myös teollisuuskohteisiin, joissa vaatimukset ovat joistakin eroavaisuuksista huolimatta pääosin samoja kuin jakeluasemilla. Koulutus vahvistaa osaamistamme laadukkaan ympäristörakentamisen alueella,” kertoo projektipäällikkö Niko Raami.

Me hallitsemme palavien nesteiden ja vaarallisten kemikaalien käsittelyyn ja varastointiin liittyvät asiat teollisuudessa, ja tarjoamme mm. selvityksiä kustannustehokkaista ratkaisuista liittyen purkupaikkaan, varastointiin ja palosuojauksiin. Lisäksi asiakkaamme voivat luottaa meihin aiheeseen liittyvissä viranomaisasioissa, suunnittelussa ja kokonaisvaltaisissa projektipalveluissa. Koulutus on jälleen yksi pala vahvistamaan osaamistamme teollisuuden ympäristöasioissa.