Köyliön-Säkylän Sähkö Oy

MAB Powertec Oy on valittu Köyliön-Säkylän Sähkö Oy:n kumppaniksi hankeselvityksessä ja kuljetinlaitteiston käytettävyyden selvitystyöhön. MAB Powertec tarjoaa hankeselvityksiä, kannattavuuslaskelmia ja energiatukiselvityksiä lämpö- ja voimalaitoksille. Temme myös laitoksille ongelmaratkaisutyötä ja selvitämme parannuskohteita, esimerkiksi kuljetinlaitteiden käyttöön liittyvissä asioissa.
http://www.koylion-sakylansahko.fi