Kohdekatselmus Adven Oy:lle

MAB Powertecin työntekijät Niko Raami ja Wolfgang Ludwig suorittivat keväällä Energiaviraston järjestämän suurten yritysten energiakatselmuksen vastuuhenkilökoulutuksen.

Vuoden 2015 alussa voimaan tullut energiatehokkuuslaki muutti energiakatselmuskäytäntöä. Energiakatselmustoiminnan tavoitteena on analysoida katselmuskohteiden kokonaisenergian käyttö, selvittää energiansäästöpotentiaali ja esittää ehdotettavat säästötoimenpiteet kannattavuuslaskelmineen. Yrityksen energiakatselmuksessa otetaan huomioon kaikki yrityksen energiankäyttökohteet, joita ovat rakennukset, teollinen ja kaupallinen toiminta sekä liikenne.
MAB Powertec on valittu toteuttamaan kohdekatselmus Adven Oy:n lämpölaitokselle ja kaukolämpöverkolle. Kohdekatselmus on osa MAB Powertecin asiakkaan Energiatehokkuuslaissa säädettyä pakollista suuren yrityksen energiakatselmusta.
Kohdekatselmuksen tarkoituksena on etsiä ja löytää energiansäästöpotentiaaleja sekä kehitystoimenpiteitä laitoksen toiminnasta.