Haapajärven Lämpö: sopimus polttoaineenvastaanottojärjestelmän toimittamisesta tehty

Haapajärven Lämpö Oy on allekirjoittanut Laitex Oy:n kanssa sopimuksen biolämpölaitoksen polttoaineenvastaanottojärjestelmän toimittamisesta kokonaistoimituksena.

Kuvassa: Laitex Oy, Haapajärven Lämpö Oy ja MAB Powertec Oy.

Haapajärven Lämpö suunnittelee uutta hybridi-biolaitosta, jossa kattilan lämpöteho tulee olemaan n. 20MW. Laitos tulee hyödyntämään paikallista polttoainetta, esimerkiksi metsähaketta, sahan sivutuotteita, sekä käsittelemätöntä kierrätyspuuta. Ympäristöystävällinen lämpölaitos otetaan käyttöön 2020-2021. Laitos on julkinen hankinta, jossa MAB Powertecin asiantuntijuus on ollut tärkeässä roolissa Haapajärven Lämmön projekti- ja suunnittelupalveluiden (owner’s engineer) toimittajana.

Keväällä Haapajärven Lämpö solmi sopimuksen kattilalaitteiston osalta ja viime viikolla yritys allekirjoitti sopimuksen Laitex Oy:n kanssa polttoaineenvastaanottojärjestelmän toimittamisesta. “Laitexin toimitukseen kuuluu neljälohkoinen kolapohjapurkain 800 kuutiometrin varastointikapasiteetilla, kuljettimet seulomoon ja kattilan päiväsiilolle sekä seulomopaketti. Seulomo toteutetaan kiekkoseulalla, raudanerotuksella sekä murskaimella.  Lisäksi toimitukseen kuuluvat pölynpoistolaitteisto sekä automaatio-, prosessi- ja rakennussähköistykset. Toimitus sisältää kaikki siihen liittyvät suunnittelu-, valmistus- ja asennustyöt,” (www.laitex.fi) Lue lisää Laitex Oy:n toimituksesta.

Laitoshankkeen kattilalaitteisto, polttoaineenvastaanotto ja rakennukset toteutetaan eri hankintapaketteina, ja projektin seuraava vaihe onkin maanrakennustöiden aloitus kesän 2019 lopulla.