Haapajärven Lämmön uusi biolämpölaitoshanke edistyy: Kattilahankintapaketin sopimus allekirjoitettiin

 

Neuvottelut laitoksen kattilahankintapaketin osalta on nyt käyty ja 18.4 Haapajärven Lämpö Oy:n hallituksen puheenjohtaja Jari Nahkanen (oik.) ja KPA Unicon Oy:n varatoimitusjohtaja Teemu Koskela (vas.) allekirjoittivat hankintasopimuksen.

Haapajärven Lämmön uusi hybridi-biolaitos on julkinen hankinta, jossa MAB Powertecin asiantuntijuus on ollut tärkeässä roolissa Haapajärven Lämmön projekti- ja suunnittelupalveluiden (owner’s engineer) toimittajana. Laitoshankkeen kattilalaitteisto, polttoaineenvastaanotto ja rakennukset toteutetaan eri hankintapaketteina ja sopimus ensimmäisen hankintapaketin osalta on nyt tehty.

Projektin asiantuntijana MAB Powertec teki hankinnan esisuunnittelun ja kävi yhdessä Haapajärven Lämmön edustajien kanssa tutustumassa kattilalaitoksiin ja -valmistuspajoihin niin Suomessa kuin muuallakin Euroopassa. Kattilahankinta suoritettiin erityisalojen hankintalain neuvottelumenetelmänä, ja MAB Powertecin asiantuntijapalveluihin kuuluivat mm. julkisen hankinnan asiakirjojen valmistelu, hankintailmoituksen laatiminen, neuvotteluprosessit kattilatarjoajien kanssa sekä vertailun valmistelu asiakkaalle tarjousten pohjalta. Lisäksi, MAB Powertec laati sopimusasiakirjat sekä vastasi sopimusneuvotteluista.

Kattilahankintapakettiin kuuluu 20 MW KPA-kuumavesikattila oheislaitteineen, sähkösuodin ja savupiippu sekä 20 MW kuormapoltinratkaisu. Toimitus sisältää kaikki siihen liittyvät suunnittelu-, valmistus- ja asennustyöt. KPA-kuumavesikattila toteutetaan leijukattilateknologialla. Kattilalaitteiston suunnittelu on aloitettu alkuvuodesta 2019, laitteiston asennus tapahtuu 2020 alussa ja laitteisto on suunniteltu otettavan käyttöön 2020 loppuvuonna.

Projektin seuraavat vaiheet ovat polttoaineenvastaanoton hankintapaketin sopimus toukokuussa ja maanrakennustyöt on suunniteltu alkavan kesän 2019 lopulla.

Ympäristöystävällinen lämpölaitos otetaan käyttöön 2020-2021 ja se tulee hyödyntämään paikallista polttoainetta, esimerkiksi metsähaketta, haketta, sahan sivutuotteita, sekä käsittelemätöntä kierrätyspuuta.

Lue lisää hankkeesta täältä!