EPCM -palvelu Jyväskylän Energiantuotannolle

MAB Powertec toimittaa kokonaisprojektina asiantuntijapalvelua, jonka tarkoituksena on Jyväskylän Energiantuotannon Rauhalahden ja Savelan voimalaitosten, sekä Kuokkalan ja Varikon lämpölaitosten öljynkäsittelyn ajanmukaistaminen.

Kokonaisprojekti pitää sisällään öljysäiliöiden, öljyjärjestelmien, varastoalueiden ja purkupaikkojen muutokset. Kokonaisprojekti kattaa projektin suunnitteluun, killpailuttamiseen, toteuttamiseen ja valvontaan liittyvät palvelut. Työssä huomioidaan:

  • Valtioneuvoston asetusta suurten polttolaitosten päästöjen rajoittamisesta 936/2014 (”SUPO”)
  • Valtioneuvoston asetusta polttoaineteholtaan alle 50 megawatin energiantuotantoyksiköiden ympäristönsuojeluvaatimuksista 750/2013” (”PIPO”).
  • Valtioneuvoston asetusta 856/2012, asetus vaarallisten kemikaalien teollisen käsittelyn ja varastoinnin turvallisuusvaatimuksista
  • Ympäristönsuojelulain 527/2014 vaatimuksia
  • Kemikaaliturvallisuuslain 390/2005 vaatimuksia
  • BAT-vertailuasiakirjan Emissions from Storage (4.1.6.1.11. Tank bunds and liner systems) vaatimuksia
  • standardin SFS 3350:2016, Palavien nesteiden varastopaikka ja siellä olevat palavan nesteen käsittelypaikat

Projektien toteutus MAB Powertercin EPCM-palveluna (suunnittelu, projektin hoitaminen, kilpailutus, valvonta) tuo asiakkaalle toimivan kokonaispaketin. Kannamme vastuun projektin johtamisesta (projektipäällikkö hankkeelle), suunnittelusta ja hankintojen kilpailutuksesta, sekä työmaavalvonnasta.

Lisätietoa hankkeesta: Marko Borg, 040-5561067

Lisätietoa Jyväskylän Energiantuotannosta löydät täältä