Ensimetri palkitsi Vuoden 2017 uusyrittäjät: MAB Powertec Oy:lle kunniamaininta

PIRKANHOVI JA NELJÄ SUBWAY-RAVINTOLAA TOIVAT VUODEN UUSYRITTÄJÄPALKINNON,

ENERGIA-ALAN INSINÖÖRITOIMISTOLLE KUNNIAMAININTA

Tarja ja Tomi Salolla on yrittäjyyden kipinä kytenyt pitkään. Tarja ”harjoitteli” yritystoimintaa aluksi kauneudenhoitolalla. Yhdessä he perustivat ensimmäisen Subway-ravintolansa kotipaikkakunnalleen Valkeakoskelle vuonna 2012. Samanaikaisesti pyöritettiin vartiointi- ja kiinteistönhuoltopalveluja. Uuden yrityksen rahoituksen järjestämiseksi oli ensin myytävä perheen omakotitalo ja muutettava vuokralle, mikä vaati uskallusta ja voimakasta yrittämisen paloa.

”Ensimmäisen ravintolan jälkeen olemme avanneet Subwayt myös Lielahdessa ja Pirkkalassa, ja neljäs avataan loppuvuodesta Tesomalle”, Tarja kertoo. Kun Tarja ja Tomi huomasivat, että Pirkanhoviin haettiin uutta kauppiasyrittäjää, he kiinnostuivat heti. “Näimme paikassa paljon potentiaalia. Vuonna 2000 valmistuneen liikenneaseman tilat ovat toimivat ja hyväkuntoiset, ja sijainti vilkkaan Helsinki-Tampere-moottoritien varressa erinomainen”, Tarja toteaa.

Uusien toimipisteiden avulla kannattavaan kasvuun

TS-Yhtiöiden kasvu on ollut ripeää uusien toimipisteiden takia. Vuonna 2012 liikevaihto oli alle 300.000 euroa, kun viimeisimmän täyden tilikauden liikevaihto oli jo 1,7 miljoonaa euroa, missä ei vielä koko ajalta näy Pirkanhovin vaikutus. Tällä tilikaudella liikevaihto kipuaa yhdessä Pirkanhovin kanssa yli 6 miljoonan euron. Yrityksen kasvu on laajenemisesta huolimatta ollut hallittua ja kannattavaa. Viimeisimmän tilikauden tulos oli 130.000 euroa ja tulokehitys on ollut voimakasta.  Sijoitetun pääoman tuottoprosentti oli yrityksessä erinomaisella tasolla.

Yrittäjillä on vankka kokemus yrittäjyydestä ja näkemys siitä, miten valmista liiketoimintamallia voidaan edelleen kasvattaa ja kehittää. Vaikka franchising-yrittäjyydessä liiketoimintakonsepti on etukäteen suunniteltu, yrittäjistä on kiinni, miten tehokkaasti ja kannattavasti toimintaa pyöritetään. Yrittäjät ovat tarttuneet rohkeasti kehittämishaasteisiin ja ottaneet myös henkilökohtaisia riskejä, jotta yritystoiminta on saatu liikkeelle. TS-yhtiöt työllistää yhteensä 70 henkilöä, joista puolet työskentelee Subway-ravintoloissa ja toinen puoli liikenneasemalla.

Insinööritoimisto MAB Powertec tarjoaa uusiutuvan energian asiantuntijapalvelua

Marko Borg on kokenut kone- ja tuotantotekniikan insinööri, joka on hyödyntänyt osaamistaan ja työkokemuksen kautta saatuja kontakteja uudessa yritystoiminnassaan. Hän perusti vuonna 2015 energialaitoksille suunnittelu- ja projektinhallintapalveluja tarjoavan yrityksen Lempäälään.

Markolla on hyvä energia-alan markkina-, asiakas- ja kilpailutilannetuntemus ja yrittäjäksi lähteminen oli luonteva jatko pitkälle palkkatyöuralle. Yritys työllistää tätä nykyä seitsemän henkilöä, liikevaihto vuonna 2016 oli 330.000 euroa ja vuoden 2017 liikevaihto tulee olemaan yli 700.000 euroa. Yrityksellä on vahvoja kasvutavoitteita ja suunnitelmia myös kansainvälisille markkinoille

MAB Powertec tarjoaa projektipalveluja ja -suunnittelua, hankeselvityksiä sekä ympäristöteknistä osaamista. Yrityksen työntekijöillä on kokemusta useiden projektien johtamisesta ja osaamista on karttunut haastavissa uusiutuvan energian hankkeissa. Toiminnan takaa sertifioitu ISO9001 laatujärjestelmä, joka kattaa koko yrityksen toiminnan ja on osoitus laadun hallinnan korkeasta tasosta.  Yrityksen asiakkaita ovatuusiutuvaa energiaa (bioenergia, jätteiden energiakäyttö, aurinkoenergia, yms.) käyttävät voima- ja lämpölaitokset sekä teollisuusyritykset.

Vuoden Uusyrittäjät valitaan viiden vuoden aikana alkaneista yrityksistä

Vuoden Uusyrittäjä valittiin Pirkanmaalla 24. kerran. Valinta tehdään Uusyrityskeskus Ensimetrin asiakkaiden, 2 – 5 vuotta toimineiden yritysten joukosta. Yrityksen perustaneita oli viiden vuoden aikana yhteensä yli 3500, joiden joukosta palkittavat seulottiin. Palkitsemisella halutaan kannustaa yrittäjiksi aikovia ideointiin ja yrityksen perustamiseen. Tämän vuoden valinnoissa korostuvat yrittäjyyden, verkostojen ja liiketoimintaosaamisen merkitys. Viime vuonna palkittiin Cafe Pispalan yrittäjät Vesa ja Yvonne Leppälä. Kunniamaininnan sai tuolloin mobiililaitteiden kierrätysyrityksen Recycle Phone Finland Oy:n perustaja Paul Norman.

 

Lisätietoja

TS-yhtiöt Oy, Tarja ja Tomi Salo, p. 0400 772605, tomi.salo@ts-yhtiot.fi
MAB Powertec Oy, Marko Borg, p. 040-5561067marko.borg@mabpowertec.fi

Uusyrityskeskus Ensimetri, www.ensimetri.fi, Kaj Heiniö, 050 371 5030
Suomen Uusyrityskeskukset ry, www.uusyrityskeskus.fi, Jari Jokilampi, 0500 731 445

Lue Ensimetrin tiedote täältä.