Elinkaariuutisia: asiakaslähtöinen kehityshanke edistyy

“Asiakkaiden kuuleminen on ensiarvoisen tärkeää, jotta saamme varmistettua tulevan työkalun vastaamaan asiakkaiden todellisiin tarpeisiin.”

Kehitämme uutta elinkaarityökalua lämpö- ja voimalaitosyhtiöiden käyttöön. Työkalu toimii tuloksellisen päätöksenteon tukena antaen ajankohtaista tietoa laitosten nykytilanteesta ja tulevaisuuden kehitysnäkymistä.

Kevään ja alkukesän aikana kuulimme asiakkaitamme ja selvitimme, mitä he haluavat kehityshankkeelta. Saimme haastatteluiden kautta paljon kiinnostavia näkökulmia elinkaariajatteluun sekä konkreettisia ehdotuksia asioista, joita tulevaan elinkaarityökaluun olisi hyvä sisällyttää. Asiakkaiden kuuleminen on ensiarvoisen tärkeää, jotta saamme varmistettua tulevan työkalun vastaamaan asiakkaiden todellisiin tarpeisiin.

Kehityshankkeen selvitystyövaihe, johon myös haastattelut liittyivät, on nyt päättymässä. Hankkeen seuraavassa vaiheessa luodaan runko ohjelmistolle, jonka varaan tuleva elinkaarityökalu rakentuu. Ohjelmiston ensimmäinen versio julkaistaan loppuvuonna 2019.

 

Lisää elinkaariuutisia pääset lukemaan täältä!