Elinkaarityökalu

Olemme kehittämässä uutta elinkaarityökalua lämpö- ja voimalaitosyhtiöiden käyttöön. Työkalu toimii tuloksellisen päätöksenteon tukena antaen ajankohtaista tietoa laitosten nykytilanteesta ja tulevaisuuden kehitysnäkymistä.

Elinkaarityökalulla pystyy selvittämään esimerkiksi lainsäädännön muutosten ja energian hintakehitysten vaikutuksia investointien kannattavuuteen sekä simuloimaan erilaisia tulevaisuusskenaarioita. Työkalun avulla varmistat sijoitusten oikea-aikaisuuden ja lainsäädännön asettamien vaatimusten täyttymisen nyt ja tulevaisuudessa.

Elinkaarityökalu valmistuu loppuvuoden 2019 aikana. Lisää tietoa työkalusta löytyy tältä sivulta kehityshankkeen edetessä.

Kiinnostuitko elinkaaripalveluistamme? Voit ottaa yhteyttä Elinkaari-asiantuntijaamme!

Elinkaariuutisia 7/2019

Kevään ja alkukesän aikana kuulimme asiakkaitamme ja selvitimme, mitä he haluavat kehityshankkeelta. Saimme haastatteluiden kautta paljon kiinnostavia näkökulmia elinkaariajatteluun sekä konkreettisia ehdotuksia asioista, joita tulevaan elinkaarityökaluun olisi hyvä sisällyttää. Asiakkaiden kuuleminen on ensiarvoisen tärkeää, jotta saamme varmistettua tulevan työkalun vastaamaan asiakkaiden todellisiin tarpeisiin.

Kehityshankkeen selvitystyövaihe, johon myös haastattelut liittyivät, on nyt päättymässä. Hankkeen seuraavassa vaiheessa luodaan runko ohjelmistolle, jonka varaan tuleva elinkaarityökalu rakentuu. Ohjelmiston ensimmäinen versio julkaistaan loppuvuonna 2019.


Elinkaariuutisia 3/2019

MAB Powertecin Elinkaari-kehityshanke on nyt käynnistynyt! Kehityshankkeeseen liittyvä diplomityö käynnistyi helmikuussa ja sen on määrä valmistua alkusyksystä. Kehityshanke saa diplomityöstä vahvan pohjan, josta on hyvä jatkaa kehitystyötä eteenpäin.

MAB Powertecin elinkaaripalvelutiimi osallistui helmikuun lopussa Business Finlandin järjestämään Bio and Circular Finland Launch -tapahtumaan. Tapahtumassa tutustuttiin Business Finlandin uuteen kiertotalouden hyödyntämiseen tähtäävään ohjelmaan ja iltapäivällä oli mahdollisuus keskustella kiertotalouden ja kansainvälistymisen asiantuntijoiden kanssa. Heiltä saimme paljon hyödyllisiä vinkkejä kiertotalouden integroimiseksi osaksi yrityksemme toimintaa. Tapahtuma antoi mielenkiintoisia näkymiä kiertotalouden hyödyntämisestä nyt ja tulevaisuudessa. Kiertotalous on vahva osa myös MAB Powertecin elinkaaripalveluita, sillä tulevaisuudessa kenelläkään ei ole varaa antaa kiertotalouden tuoman taloudellisen ja ympäristöarvoihin liittyvän potentiaalin valua hukkaan.

Lisätietoa Business Finlandin Bio and Circular Finland käynnistystapahtumasta voi lukea täältä: https://www.businessfinland.fi/ajankohtaista/tapahtumat/2019/bio-and-circular-finland-launch–tapahtuma/.

Koko hankkeesta tietoa löytyy puolestaan täältä: https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/verkostot/biotalous-ja-cleantech/bio–circular-finland/