Elinkaarityökalu

Olemme kehittämässä uutta elinkaarityökalua lämpö- ja voimalaitosyhtiöiden käyttöön. Työkalu toimii tuloksellisen päätöksenteon tukena antaen ajankohtaista tietoa laitosten nykytilanteesta ja tulevaisuuden kehitysnäkymistä.

Elinkaarityökalulla pystyy selvittämään esimerkiksi lainsäädännön muutosten ja energian hintakehitysten vaikutuksia investointien kannattavuuteen sekä simuloimaan erilaisia tulevaisuusskenaarioita. Työkalun avulla varmistat sijoitusten oikea-aikaisuuden ja lainsäädännön asettamien vaatimusten täyttymisen nyt ja tulevaisuudessa.

Elinkaarityökalu valmistuu loppuvuoden 2019 aikana, lisää tietoa työkalusta löytyy tältä sivulta kehityshankkeen edetessä.