Asiantuntijamme haastavissa kansainvälisissä tehtävissä Valmetilla

Valmet on nostanut osuuttaan rikkipesuritoimituksissa meriteollisuudessa ja toimittaa pesuriratkaisuja laivoille maailmanlaajuisesti. Työtä ja haastetta riittää uusien rikkipäästövaatimusten tiukentuessa ja meriteollisuuden pyrkiessä ympäristöystävällisemmäksi, ja asiantuntijamme ovat päässeet mukaan toteuttamaan ratkaisuja.

Katja Räsänen MAB Powertecin ympäristöyksiköstä on ollut Valmetin tehtävissä mukana 1,5 vuotta ja hän toimii nyt Environmental Systems-yksikössä laivojen pesuriprojektien takuukoordinaattorina. Katjan tehtäviin kuuluu asiakkaiden takuuasioiden vastaanottaminen sekä ratkaisujen löytäminen näihin yhdessä Valmetin eri yksiköiden ja toimittajien kanssa: “Koordinoin tarvittavat service-keikat ja varaosalähetykset ja varmistan, että asiakkaan ongelma tulee ratkaistua.” Pikainen reagointikyky ja suurten kokonaisuuksien hallinta ovat olleet ensiarvoisen tärkeitä vaihtelevissa työtehtävissä. Koska laivoilta tarvitaan usein lisätietoja takuuasioiden ratkaisemiseen, työssä toimitaan tiiviisti yhteistyössä myös asiakkaiden kanssa.

Myös projekti-insinööri Into Laitinen MAB Powertecin energiayksiköstä on ollut tammikuusta lähtien mukana Valmetin Marine-tiimissä laivojen rikkipesureiden toimitusprojekteissa. ”Työ asiantuntijaorganisaatiossa on samalla mielenkiintoista ja haastavaa, sillä kohteet liikkuvat maailmanlaajuisesti maanosien välillä,” kertoo Into. Katjan mukaan jokainen työpäivä on erilainen ja se pitää mukavasti varpaillaan: ”Varaosalähetysten ja service-keikkojen suunnitteluun tulee lisämauste, kun laivat liikkuvat jatkuvasti maailmanlaajuisesti ja aikaa on usein yhden satamapysähdyksen verran hoitaa keikka. Tarvittaessa laivaan jäädään muutamaksi päiväksi ja ongelma ratkaistaan laivan ollessa ajossa.”