Jyväskylän Energia Oy

Jyväskylän Energia Oy on JE-konsernin emoyhtiö, joka on saanut alkunsa 1902 Jyväskylän kaupungin omistamana Sähkölaitoksena. Tänä päivänä Jyväskylän Energian tehtävänä on tuottaa sähköä, lämpöä ja vettä verkkonsa alueella.

Jyväskylän Energia Oy toteutti 2017-2018 voima- ja lämpölaitostensa nestemäisten polttoaineiden käsittely- ja varastointien muutostöitä tavoitteena parantaa laitosten käyttöä ympäristönsuojelun näkökulmasta. Projektien ketjuun lukeutui öljysäiliöalueiden parannus- ja kunnostustyöt, öljynkäsittelyn turvallisuuden lisääminen sekä riskien ennakointityöt.

MAB Powertec vastasi EPCM-toteutuksesta sisältäen projektin johdon, hankinnat, kokonaissuunnittelun sekä työmaan johdon.


Projektiuutisia:

→ 15.6.2017 EPCM -palvelu Jyväskylän Energiantuotannolle


Lisätietoa hankkeesta: Marko Borg, marko.borg@mabpowertec.fi, +358 40 5561067