Adven Oy

MAB Powertecin asiantuntijat ovat suorittaneet useiden olemassa olevien laitosten elinkaaripalveluita käsittäen muun muassa riskien arviointikokonaisuuksien päivitykset (kuten lämpölaitoksen vaaran arvioinnin, työn vaaran arvioinnin ja ympäristöriskien arvioinnin), räjähdyssuojausasiakirja ja ATEX määrityksiä, kemikaaliselvityksen tekeminen (VNa 856/2012 vaatimusten mukaisuusarviointi) ja pelastussuunnitelman tekemistä. Olemme pyrkineet tekemään työt asiantuntijatyöryhmässä laitoksen käyttäjien kokemus huomioiden.


Projektiuutisia:

→ 29.5.2019 Kohdekatselmus Adven Oy:lle

→ 24.7.2019 Projektipäällikkö ympäristöprojekteihin


Lisätietoa hankkeista: Markus Merta, markus.merta@mabpowertec.fi, +358 40 7738758